Brandskydd

Förhindra brand

 • Kontrollera el-utrustningen i din lägenhet. Byt ut klämda eller skadade sladdar, kontakter med glapp eller blinkande lysrör.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
 • Kör aldrig tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller dylikt när du inte är hemma eller när du ska gå och lägga dig.
 • Fett och olja kan börja brinna vid för hög temperatur. När du steker eller friterar bör du ha ett lock tillhands  för att kunna kväva elden.
 • Vidbränning av mat och torrkokning är vanliga brandorsaker. Rengör regelbundet filtret till köksfläkten så att det är fritt från fett.
 • Lämna aldrig levande ljus obevakade och glöm inte att släcka de ljus du tänt.
 • Dekorera aldrig levande ljus med brännbart material som ljusmanschetter i tyg, mossa m.m.
 • Förvara inte brännbara saker på din balkong eller uteplats med tanke på risken för anlagda bränder eller felriktade fyrverkerier.


Planera din räddning

 • Lägenheten ska vara utrustad med minst en brandvarnare per plan. Brandvarnaren ska vara placerad i taket, minst 50 cm från vägg. Brandvarnaren bör testas regelbundet, t.ex. när man varit bortrest en tid och vid första advent. Testa genom att trycka in den testknapp som finns på alla brandvarnare. Om den inte börjar tjuta så prova med ett nytt batteri, hjälper inte det så måste brandvarnaren bytas ut.
 • Lägenheten bör också ha släckutrustning. Enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer för Brandsäkert hem® rekommenderas en 6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Det är även bra att ha en brandskyddsfilt lätt tillgänglig i lägenheten.
 • Prata igenom hur ni ska ta er ut om det börjar brinna i lägenheten.


Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är den viktigaste lagen när det handlar om brandskyddsarbete. Här beskrivs vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer men det viktigt att veta att lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka.

SFS 2003:778 2 kap. 2 §
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Källa http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM