Medlem i Brf Diamanten

Medlem
Som innehavare av en bostadsrätt är du inte “hyresgäst” utan medlem och delägare i föreningen. Strikt talat äger du inte din lägenhet utan innehar en besittningsrätt. Detta innebär i praktiken att du inte får göra vilka ingrepp som helst i lägenheten utan föreningens tillåtelse. Föreningen företräds av en styrelse som ger eventuella tillstånd till förändringar.

Som medlem i bostadsrättsföreningen Diamanten är du medansvarig för föreningens skötsel och trivsel. I och med att du ansökt om, och beviljats, medlemskap i föreningen delar du ansvaret för föreningen, fastigheten och gemensamma utrymmen med övriga medlemmar.

Föreningens drift och skötsel delas lika mellan samtliga medlemmar genom en årsavgift. Årsavgiften delas upp på månatliga betalningar, dvs. den månadsavgift som du betalar varje månad. Månadsavgiften är alltså inte en månadshyra.

Vill du vara med och påverka? Tag kontakt med styrelsen! Ju fler vi är som hjälper till desto lättare och roligare blir det fortsatta arbetet med att skapa en jättebra förening!

Regler för renovering
Många bostadsrättsinnehavare vill bygga om och anpassa sin lägenhet efter sina egna behov och önskemål. Generellt sett så ställer sig inte föreningen avvisande till ombyggnad av bostadsrättslägenhet men vissa reservationer finns dock.

En ombyggnation får inte negativt påverka övriga boendes miljö som exempelvis ventilation och ljudisolering. Givetvis får en ombyggnad inte heller påverka fastighetens säkerhet såsom öppning av bärande väggar.

Motordrivna köksfläktar får inte anslutas till det centrala ventilationssystemet.
Vill man sätta in en kolfilterfläkt ska ”utblåset” från denna ledas ut direkt i köket. Man får inte heller bygga in fläktens utblås så att övertryck byggs upp mot det centrala ventilationssystemet. Istället måste en öppning/ventil mot köket alltid finnas.

Alla VVS- och el-arbeten måste utföras av fackman. Intyg måste vid begäran kunna visas på att godkänd installatör har utfört sådana arbeten.

Radiatorer får inte ersättas med vattenburen golvvärme eller vattenburna handdukstorkare. Detta rubbar balansen i värmesystemet som gör att antingen din eller din grannes lägenhet blir kallare.

Avstängningsventiler för vatten får inte byggas in så att dessa är oåtkomliga för avstängning. Diskmaskiner ska stå på en ”spillplåt” och vattnet anslutas via avstängningskran. Tvättmaskiner får inte installeras i kök men givetvis i badrum.

Vid ombyggnad av badrum krävs att man innan arbetet sätts igång kan visa att det är en auktoriserad entreprenör som utför arbetet, gäller vid förändring av våt- och fuktspärrar.

Tänk på att störande arbeten ska utföras dagtid och informera gärna dina grannar om att ombyggnad kommer att ske.

Vid en ombyggnad skapas ofta en stor mängd byggsopor och gamla vitvaror. Du ansvarar själv för att materialet forslas bort omgående.

Kontakta alltid styrelsen om du tänker bygga om din lägenhet. Om det blir fel, oavsett om du anlitar fackmän för ombyggnaden, så är det du som kommer att få bekosta ett återställande av lägenheten till godkänd nivå!

Försäljning & uthyrning
Vid försäljning av din lägenhet brukar mäklaren hjälpa till med medlemsansökan för köparen av lägenheten. Om du säljer din lägenhet privat finns en medlemsansökan att ladda ner från Riksbyggens Kundwebb.

Andrahandsuthyrning kan medges under en begränsad tid. Uthyrning förutsätter godkännande av styrelsen i förväg i varje enskilt fall och kräver särskilda skäl. Dessa skäl kan vara:

  • Tillfälligt arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Utlandstjänstgöring
  • Provbo ett samboförhållande
  • Sjukdom

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning beställs av styrelsen. Om du får tillstånd av styrelsen, tänk på att:

  • du är ansvarig för att månadsavgiften betalas
  • du är ansvarig för att din hyresgäst inte stör andra
  • du skall upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskyddet