Vårstädning 4:e maj

Lördagen den 4:e maj kl. 10:00 samlas vi för att vårstäda och göra fint. Vi planerar då också att återställa gräsytorna på gården vid DG 1–31 samt rensa cykelförråden från cyklar som ej används. Mer information kommer i separat utskick men notera gärna datumet redan nu.

Takrenovering

Den ursprungliga planen var att fortsätta med taken på hus DG 61–83 under våren. Vår entreprenör MFT har dock planerat om, varför takarbetet skjuts till hösten. Mer information kommer när vi fått en mer detaljerad tidsplan.

Motioner

Eventuella motioner till den ordinarie föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 10:e april 2024. Skicka motioner till styrelsen@brf-diamanten.se alt. lägg i brevlådan på Diamantgången 245 eller föreningens postbox.

Stämman kommer att hållas den 10:e juni, kallelse kommer i vanlig ordning.

Frågor/förslag kan alltid skickas till styrelsen löpande under året, och inte sparas som motion till föreningsstämman.

Safeland

Vi har skapat en grupp för grannsamverkan  i den kostnadsfria appen Safeland. Gruppen heter “Diamantgången i Tyresö”. Vi rekommenderar dig att söka upp gruppen och gå med i den. 

Vissa android-användare har haft svårigheter att hitta och installera Safeland men enligt uppgift skall en ny version av appen finnas tillgänglig from 26 februari.

Garage- och parkeringshyran

Som ni kanske lade märke till saknades den kommunicerade höjningen av hyran för garage och parkering i de senaste avierna. Detta kommer regleras retroaktivt nästa kvartal. Det innebär att ni kan betalar hyran som vanligt enligt den senaste aviseringen.

Intresserad av att hyra ett tidigare soprum

Efter installation av moloker för restavfall och komposterbart hushållsavfall så står våra soprum tomma. Vi har sökt alternativa användningsområden för dessa lokaler och ett alternativ är att hyra ut ett soprum till en och samma person.

Soprummen är ca 18 m2, är utan värme och uthyrs i befintligt skick.

Hyran är 2700 kr/mån.
 
Om du är intresserad, skicka ett mejl till styrelsen@brf-diamanten.se senast den 3:e januari 2024.

Tänk på brandrisken när du tänder adventsljus

Årets mörkaste tid är här och vi lyser upp tillvaron med adventsstjärnor och ljus men det är också årets högtid för bostadsbränder. Läs under Brandskydd hur du kan skydda dig från brandfaran och i stället bara njuta av det mysiga skenet.

Testa din brandvarnare! Testa genom att trycka in den testknapp som finns på alla brandvarnare. Om den inte börjar tjuta så prova med ett nytt batteri, hjälper inte det så måste brandvarnaren bytas ut. 

Kom ihåg grundregeln att aldrig lämna ett rum med brinnande ljus!

Laddplatser

Fyra nya laddplatser har uppförts. De är placerade vid den nedre gula gården intill cykelförrådet och det gamla soprummet. Laddplatserna kan tas i bruk from. 2024-01-01. Vill du ställa dig i kö så kontaktar du styrelsen. Det finns förnärvarande inga planer på att uppföra fler laddplatser men om behovet uppstår ser vi över möjligheterna.