Renovering av tak

Vi har under 2021 och 2022 renoverat både tak och fasad på ett antal hus. Renoveringsarbetet kommer att fortsätta under 2023 men då enbart med renovering av tak. Vi börjar med de äldsta taken och där fasaden redan är bytt, alltså i det nedre gula området av Diamanten. Det är inte i detalj planerat i vilken ordning och när taken ska renoveras men beslut kommer snart och det tas i samråd med entreprenören. Det vi ändå kan säga är att byggstarten sker runt 1 mars och att det första huset ut är Diamantgången 1-11. Mer information kommer och de direkt berörda kommer att informeras i god tid med lapp i lådan.  

Post till postboxarna 19:e december

Från och med måndagen den 19:e december kommer post att distribueras till de nya postboxarna.

Ni som inte ännu kvitterat ut era nycklar till er postbox – kontakta styrelsen för att komma överens om en tid för detta.

Ni som inte vill ha reklam i er postbox – kom ihåg att markera detta på er postbox.
Ni gör det genom att ta ut den lilla lapp som finns till höger om adressen till er postbox. Vänd på den så att det står Ej reklam med röd bakgrund.

Motorcykelförvaring

Är du intresserad av att vinterförvara din motorcykel på Diamanten? Vi kommer att ta ett av de gamla soprummen i bruk, soprummet med ståldörr på övre gula Diamanten. Hyran ligger på 200 kr/månad per motorcykel.  Vill du veta mer så hör av dig till styrelsen.

Angående snökaoset förra helgen och de efterföljande dagarna

Föreningen stod inte utan snöröjningsavtal förra helgen, det fanns och finns ett
avtal och det sedan 2022-08-15. Genom att inte komma och röja snön fullföljde entreprenören inte avtalet, varför det blev så här är i skrivande stund inte klarlagt.

När det väl stod klart att vi inte fick den hjälp vi upphandlat inleddes ett stort
arbete med att få bort snön. En uppgift som blev väldigt svår då vi stod oförberedda. Den enorma mängd snö som kom vållade stora problem i hela Stockholm vilket ytterligare försvårade möjligheten att få tag i maskiner och personal.

Styrelsen vittjade alla kontakter, både privata och professionella, och fick tag i
enklare maskiner. Snön som föll var väldigt tung och de maskiner som vi hade
klarade inte av vikten. Det var först på onsdagen som en tillräckligt stor maskin
blev tillgänglig och det gjorde stor skillnad.

Vi var många i styrelsen som under de här dagarna med handkraft eller sittandes i
en maskin försökte lösa situationen. Tyvärr lyckades vi inte de första dagarna men
vi försökte och gjorde vårt bästa.

Styrelsen vill rikta en eloge och ett stort tack till de som själva tog ansvar för att röja snö åt sig själva och andra, alla kan inte hjälpa till av olika anledningar vilket är fullt förståeligt och naturligt. Det är stunder som denna, när det krisar, som vi behöver ställa upp för varandra.

Problem med snöröjning

Vi har stora problem med att få undan den stora mängd snö som har fallit de senaste dagarna och som fortsätter att falla. Olyckliga omständigheter har gjort att vi har stått utan snöröjning. Vi jobbar hårt på alla fronter och med alla till buds stående medel med att få undan snön. Vi kommer att få en maskin under kvällen och i morgon morgon får vi mer hjälp. Vi ber om verkligen ursäkt för de problem som detta har medfört.

Filminspelning

Den 1 september kommer produktionsbolaget Art&Bob att filma ett drama för UR/SVT Barn vid lekplatsen precis nedanför Diamantgången 75. De kommer att ha ett litet team som är där under några timmar.

Blomlådor

Vi har fått frågan om föreningen kommer att plantera blommor i våra blomlådor i år. Vi har beslutat att inte att göra det, vi har inte funnit de prisförslag vi fått skäliga.
 
Men är det någon som vill göra fint och själv plantera blommor i blomlådorna eller kanske  tillsammans med någon granne så går det jättebra och det uppmuntras dessutom. Vi kan alla hjälpas åt att göra Diamanten trivsam och vacker!
 
Det kommer inte att utgå någon ersättning från föreningen till de blommor man planterar utan man får själv stå för kostnaden.