Rensning av cykelrummen

Cykelrummen kommer att rensas på städdagen den 4:e maj. Det innebär att alla som har cyklar eller barnvagnar i cykelrummen ska ta bort dessa innan den 4:e. De cyklar eller barnvagnar som står kvar den 4:e maj kommer vi att flytta och förvara i 3 månader innan de slängs/skänks bort. Är cyklarna fastlåsta kommer låsen att klippas/kapas. När rensningen är klar kan man ställa tillbaka sin cykel eller barnvagn. Man får bara ha funktionsdugliga cyklar i cykelrummen. Har du ett vrak i cykelrummet kan du passa på att slänga det i någon av containrarna som kommer att finnas på plats from. fredagen.