Styrelsen

Diamantens styrelse består av:

Ordförande
Patrick Appelgren

Sekreterare
Reneé Lindström Jardland

Vice sekreterare
Kjell Rogander

Ledamöter
Thomas Berntzon
Ulf Gunnebro
Mikael Johansson
Jimmy Johansson

Suppleanter
Carl Nordh
Gunilla Perntz Ewald
Ola Lindström