Information från valberedningen

Robin Söderman har av personliga skäl avgått från valberedningen.  Valberedningen består nu av Patrik Appelgren och Rose-Marie Rogander.