Motioner

Eventuella motioner till den ordinarie föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 10:e april 2024. Skicka motioner till styrelsen@brf-diamanten.se alt. lägg i brevlådan på Diamantgången 245 eller föreningens postbox.

Stämman kommer att hållas den 10:e juni, kallelse kommer i vanlig ordning.

Frågor/förslag kan alltid skickas till styrelsen löpande under året, och inte sparas som motion till föreningsstämman.