Garage och parkering

Föreningen hyr ut 90 kallgarage samt 80 parkeringsplatser. 16 av parkeringsplatserna ligger på fastigheten Turkosen 4. Bilplatserna administreras genom två köer, en för parkeringsplatserna och en för kallgaragen. För besökare finns betalplatser. Föreningen har avtal med P-service (www.pservice.se) för parkeringsövervakning. All hantering av avgifter förs direkt med dem.

Vår tomtmark får inte användas för parkering. Fordon får endast köras in på gångvägarna för i- och urlastning. P-service bötfäller överträdelser av dessa regler.

Vi har många barn som leker i området varför det är viktigt att vi alla extra uppmärksamma och tar det lugnt när vi färdas på våra vägar i området.