Om Brf Diamanten

Bostadsrättsföreningen Diamanten i Tyresö registrerades i juli 2013 och i mars 2014 förvärvade bostadsrättsföreningen Diamanten fastigheterna Diamanten 7 och Turkosen 4. Diamanten 7 är fastigheterna med tillhörande tomt och Turkosen 4 är den tomt (parkering) som ligger i anslutning till Korta vägen och gångvägen nedanför lekplatsen.

Brf Diamanten består av 158 bostäder byggda från 1981 och framåt, de är fördelade på 78 st 2 rok, 30 st 3 rok, 36 st 4 rok och 14 st 5 rok.

Boende har även tillgång till ett kallförråd per bostad.

Bostadshusens stommar är utförda i betong med utvändig fasadbeklädnad av trä i gul respektive röd kulör samt med taktäckning av röda betongtegelpannor.

Husen värms med fjärrvärme. Värmekostnaderna är den enskilt största utgiften för föreningen varför en balans mellan värme i lägenheterna och kostnad måste hållas. Diamantens värmecentral styrs via datoriserad övervakning. Värmesystemet i området är inreglerat och bostäderna är utrustade med termostater på radiatorerna.

Com Hem är Diamantens kabel-tv och bredbandsleverantör. Grundutbudet för kabel-tv ingår i månadsavgiften. Önskar du ytterligare kanalpaket kontaktar du själv Com Hem. Kontaktuppgifter hittar du på www.comhem.se

Diamantens ekonomiska förvaltning sköts av Riksbyggen och den tekniska förvaltningen av Storholmen. Ekonomisk förvaltning innebär bland annat att det är Riksbyggen som skickar ut avgiftsavier, hjälper styrelsen med budget och årsbokslut. Eftersom Riksbyggen hanterar föreningens ekonomi har Diamanten inte någon “ekonom” som styrelsepost utan Diamantens ekonom arbetar på Riksbyggen. Detta borgar för kontinuitet och hög kvalitet i skötsel av föreningens ekonomi. Teknisk förvaltning omfattar underhållsplanering och löpande drift som säkerställer fastigheternas nuvarande och framtida värde. Föreningen kan välja att upphandla reparationer från Storholmen eller valfri hantverkare. För frågor om månadsavgift eller dylikt kontakta Riksbyggen.