Trivselregler

Balkonger/uteplatser
Observera att balkongen/uteplatsen inte är till för permanentförvaring av bohag som inte hör till normal balkongmöblering. Det är heller inte tillåtet att skaka mattor och sängkläder från balkongen. Bostadsinnehavaren sköter och ansvarar för planteringar och eventuella gräsytor inom uteplatsen. För uppsättning av staket och spaljé krävs styrelsens tillstånd.

Entrégång
Om det till bostaden hör en entrégång gäller följande: Bostadsinnehavaren sköter såväl städning som snöröjning och sandning av marken från bostadens entrédörr till av föreningen underhållen gångväg.

Utvändig trappa
Bostadsinnehavaren sköter såväl städning som snöröjning och sandning av trappan från bostadens entrédörr till av föreningen underhållen gångväg.

Garage
Det är inte tillåtet att koppla in kupévärmare eller motorvärmare i kallgaraget.

Grillning
Utöver de allmänna rekommendationerna att alltid följa grillens bruksanvisning, att grilla
ansvarsfullt och vidta försiktighetsåtgärder samt att ha lämplig brandsläckningsutrustning i samband med grillning, gäller följande:

Det är tillåtet att grilla på balkong men det ska i första hand ske med en elektrisk grill. Gasolgrill tillåts under förutsättning att den som grillar har god kunskap om hur gasol ska hanteras och förvaras samt vilka risker som finns med gasol.

Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill eller engångsgrill på balkong. Grillning med kol medför ökad brandrisk, både vid tändning med brännbar vätska och vid hanteringen av kolen efter avslutad grillning. Kol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn, och om kolen inte är helt släckt avger den giftig koloxid.

Det är inte tillåtet att grilla på balkong om det finns en balkong över. Har man tillgång till uteplats är det där man ska grilla och på ett sådant sätt att grannar inte störs.

Den som grillar och genom vårdslöshet orsakar en skada betraktas som skadeståndsskyldig enligt Skadeståndslagen.

Grillning sker alltid under eget ansvar och grillen skall aldrig lämnas utan tillsyn!

Rökning
Rökning är inte tillåtet i föreningens allmänna utrymmen.

Blomlådor
Får inte placeras utanför balkongräcket.

Hemförsäkring
När du bor i en bostadsrätt så räcker inte en vanlig hemförsäkring. Därav har föreningen tecknat en gemensam tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare

Störningar
För att alla i föreningen ska trivas är det viktigt att vi visar hänsyn och respekterar varandra. Självklart har man rätt att ha fest då och då men tänk på ljudnivån. Om du blir störd av en granne så försök gärna i första hand att prata med personen i fråga – det hjälper nästan alltid. Vid återkommande störning, kontakta styrelsen. Tänk på att höga störande ljud inte ska förkomma efter kl. 22:00 t.ex. att borra i väggar eller spela hög musik.

Prata med dina grannar! Det är det bästa och enklaste sättet att komma överens och trivas.