Första Öppet forum genomfört!

Tack till alla som deltog på Öppet forum!
Det var ett givande möte med bra dialog och relevanta frågor.

Vi i styrelsen hoppas att alla blev nöjda med informationen som gavs och med mötet som helhet.

Protokollet från mötet finner ni under fliken Dokument.

Patrick Appelgren
Ordförande