Felsökningsarbete i värmeledningssystemet

För närvarande pågår ett felsökningsarbete i värmeledningssystemet. Felsökningsarbetet utförs genom att systematiskt stänga av olika värmeslingor under kortare perioder. När slingan är stängd kommer de radiatorer som är kopplade till den slingan inte att kunna värma lägenheten. Av just den anledningen väntade vi med felsökningsarbetet till sommaren och varmare väder för att ingen skulle märka av det. Oturligt nog slog vädret om när felsökningsarbetet hade påbörjats och det blev riktigt kallt under flertalet dagar, vilket tyvärr ledde till att några fick det kallt i sina lägenheter. Vi beklagar de olägenheter som detta medförde och vi hoppas att ni har förståelse för det inträffade. Felsökningsarbetet kommer snart att avslutas.