Asfaltering av parkeringen vid Korta vägen

Parkeringen (Turkosen 4) vid Korta vägen ska asfalteras.
Den måste därför vara tömd på bilar hela perioden mellan:
onsdagen 6:e juli kl. 09:00 och fredagen 8:e juli