Bomöte

Det är nu ett år sedan vi hade ett möte för alla boende.

Nu är det dags igen för ett sådant, där styrelsen kommer att informera om vad som är på gång i föreningen samt att ha en öppen diskussion om olika frågor.

Alla boende välkomnas till BO-möte i lokalen på Diamantgången 139, den 15:e november 2016 kl. 19:00-21:00.