Brf Diamanten har tecknat gruppavtal med Com Hem

Läs mer om gruppavtalet här

Har du frågor du inte får svar på i informationsbrevet från Com Hem, hör av dig till styrelsen!