Sandsopning

På söndag kommer en sandsopbil att köra igenom bostadsområdet. Det är en första vända för att ta upp det värsta, det ligger väldigt mycket grus på vägarna. Till nästa vända med sandsopbilen kommer gräsytor m.m. att ha blåsts rena från sand. Så snart vi fått klart med datum då sandsopbilen kommer tillbaka kommer vi att avisera om detta. Då kommer parkeringarna att sopas och det är bra om de som har garage sopar ut sand och grus ur sina garage då, men som nämnts, mer information kommer.