Ny hantering av hushållsavfall

För att sänka föreningens kostnader för sophämtning och för att slippa de problem vi har med soprummen kommer underjordsbehållare för hushållsavfall att börja installeras under v.36 med början med de högst upp i området. Underjordsbehållarna kommer att tas i bruk så snart installationen är klar och sophämtarna är redo för en övergång, mer information kommer när vi vet mer.

En mindre behållare för komposterbart avfall kommer installeras bredvid en större för vanligt hushållsavfall. 6 nya sopkärl vid 3 stationer kommer att ersätta dagens 4 soprum.

Underjordsbehållarna kommer att installeras längs med bilvägen som går upp i området. Kartor med underjordsbehållarnas placering finns uppsatta i anslagstavlorna.

Källsortering, grovsopor, och annat avfall hänvisas även i fortsättningen till kommunens miljöstationer. Är ni osäkra på hur ni ska sortera ert avfall och vilka lagar och regler som gäller kring detta kan man kontakta kommunen för mer information.