Start av ny hantering av restavfall och matavfall

För att sänka föreningens kostnader för sophämtning och för att slippa de problem vi har med soprummen har underjordsbehållare för rest- och matavfall installerats. Det som återstår är lite asfalteringsarbete och det kommer att göras till våren men det är inget som hindrande för att ta dem i bruk redan nu.

Underjordsbehållarna öppnas och tas i bruk from. 10 jan.

Soprummen är tillgängliga till sista ordinarie hämtning som är den 12 jan.

Källsortering, grovsopor och annat avfall hänvisas även i fortsättningen till kommunens miljöstationer. Är ni osäkra på hur ni ska sortera ert avfall och vilka lagar och regler som
gäller kring detta kan man kontakta kommunen för mer information.

Länk till sorteringsguiden:
https://www.tyreso.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning/sorteringsguiden.html

Kontakta styrelsen om ni har några frågor.