Tidplan för takbyten 2023

Nu har vi en detaljerad tidplan för arbetet att byta tak på tre hus i det nedre gula området.

Som ni noterat är arbetet med DG 1-11 i full gång och det går som planerat. Det huset kommer att vara klart v. 20. Veckan därpå, v. 21, startar arbetet med att bygga ställningar till huset DG 25-31. Jobbet med det huset ska vara avslutat v. 32. Arbetet med det sista huset för året, DG 13-23, startar v. 33 och ska vara avslutat v. 46.

En-två veckor före byggstart för respektive hus kommer byggfirman genomföra en inspektion inomhus av alla lägenheter. Detta för att veta vilka eventuella skador som redan finns i respektive lägenhet. Ni kommer att få mer exakt information om detta vid ett senare tillfälle.

Det ni bör vara förberedda på är att ni inte kommer ha tillgång till era uteplatser eller balkonger under byggtiden.