Årsredovisningen för 2022 är nu komplett

Nu finns den kompletta årsredovisningen för 2022 på hemsidan, du hittar den under fliken Dokument. Det som saknades var revisionsberättelsen, styrelsens ord samt underskrifter.