Förändring i styrelsen

Maria Stenberg valdes till ledamot vid föreningsstämman 230427. Hon har nu valt att lämna styrelsen av personliga skäl.