Laddplatser

Fyra nya laddplatser har uppförts. De är placerade vid den nedre gula gården intill cykelförrådet och det gamla soprummet. Laddplatserna kan tas i bruk from. 2024-01-01. Vill du ställa dig i kö så kontaktar du styrelsen. Det finns förnärvarande inga planer på att uppföra fler laddplatser men om behovet uppstår ser vi över möjligheterna.