Renovering och målning av fasader Diamantgången 1-31

Information om kommande renovering och målning av fasader Diamantgången 1-31 i det nedre gula området.

Inom kort kommer arbetet med att renovera och måla fasaderna i det nedre gula området att påbörjas. Arbetet kommer att utföras av entreprenören Roab. Enligt den tidplan Roab har tagit fram beräknas arbetet med fasadrenovering och målning för de tre första huskropparna, Diamantgången 1-31, att vara klart vecka 34.

Det som påverkar er som bor i dessa huskroppar är:

* Byggnadsställningar kommer att sättas upp runt respektive fastighet.

* Byggställningarna kan komma att förstöra växter och planteringar som finns cirka en meter ut från fasaden.

* För att byggställningen ska kunna monteras upp behöver marken runt fastigheten göras fri. Arbetet med att ta bort buskar och träd cirka en meter från fasaden utförs av Tyresö Handelsträdgård och sker innan byggnadsställningen monteras.

* Om du själv har planterat växter som du är rädd om och vill spara bör du ta hand om dem innan Tyresö Handelsträdgård rensar.

* Markiser, krokar och dylikt som finns monterad på fasaden kring din lägenhet ansvarar du själv för att montera ner innan arbetet med att resa byggnadsställningarna påbörjas.

* Om du vill sätta upp något på fasaden efter renoveringen bekostar du det själv och du ska först skicka in blanketten ”Ändring i eller utanför…” till styrelsen. Du hittar blanketten under Dokument här på hemsidan.

* All belysningsarmatur och samtliga elinstallationer kommer att monteras ned av föreningen. När fasadrenoveringen är klar återmonterar föreningen belysningsarmaturen vid entrén.

* Om du har ett förråd i anslutning till din entré så kommer förrådet att få en ny dörr (vit) med nytt lås.

* Fasaderna på de fristående ytterförråden kommer att renoveras. Säkerställ att inga saker finns lutade mot ytterväggarna så att inget kan ramla ut när leverantören river bort plankor. Ytterförråden kommer att få ny dörr (vit) med nytt lås.

* Möjlighet till förvaring av exempelvis markiser kommer att finnas i det gamla grovsoprummet. Kontakta styrelsen så kommer vi överens om tid och datum när vi öppnar grovsoprummet. Skicka ett mejl till styrelsen@brf-diamanten.se, lägg en lapp i brevlådan på Diamantgången 245 eller använd kontaktformuläret här på hemsidan. Glöm inte skriva ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig och avtala tid. Märk också tydligt upp det du lägger in i grovsoprummet.

* Fastigheten kommer att målas gul, samma gula färg som referenshuset (33-47).

* Under tiden för renoveringen kommer leverantören att behöva ha tillgång till upplagsplatser inom området för containers och annat material.

* När fastigheterna på Diamantgången 1-31 är färdigrenoverade kommer styrelsen att planera för nästa etapp i det nedre gula området.

* Styrelsen arbetar för att inom kommande år renovera fasaderna på samtliga hus inom Diamanten. Styrelsen återkommer när det nedre gula området är helt klart och det finns en plan för resten av området. Föreningen måste göra detta renoveringsarbete i etapper under flera års tid.

* Vi hoppas att renoveringen ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de olägenheter detta kan innebära för er som bor i aktuell fastighet. Har du frågor om kommande renovering och målning, mejla till styrelsen: styrelsen@brf-diamanten.se eller använd kontaktformuläret här på hemsidan.