Ställningsarbete på nedre gula gården under helgen

Fasadarbetet fortskrider i det nedre gula området och nu under helgen (v.16) kommer den ställning som finns runt tvättstugan på Diamantgången 85 att rivas. En ny ställning kommer samtidigt att uppföras på framsidan av huskropp A, alltså Diamantgången 1-11. Vi hoppas att arbetet kommer att flyta på smärtfritt och att det inte förorsakar några olägenheter för de boende.