Behov av mer förvaring?

Har du behov av mer förvaring? I ett av föreningens utrymmen har fyra låsbara förvaringsburar uppförts. Två av burarna är 1 m2 och de övriga två är drygt 2 m2. Då utrymmet har normal takhöjd ger det en förvaring på ca 2,4-5 m3. Förvaringsburarna står i rummet intill soprummet i det mellersta röda området och är försett med en metalldörr. Förvaringsutrymmet är uppvärmt och således frostfritt.

Är du intresserad av en förvaringsbur? Hör av dig till styrelsen, först-till-kvarn gäller!

Kostnaden för burarna är 200 kr/månad för de mindre och 300 kr/månad för de större. Avgiften regleras på månadsavgiften/hyran. 1 månads uppsägningstid gäller och de går att hyra fr.o.m. 1 augusti.

Visar det sig att intresset är stort kommer fler burar att uppföras.