Rivning av byggnadsställning

Ställningen som är runt hus C (Diamantgången 25-31) kommer att rivas under kommande helg, alltså helgen v. 31.