Kallt i din lägenhet?

Det är flera boende som hör av sig till styrelsen och informerar om att man upplever det kallare än vanligt i lägenheterna.
Just nu pågår ett ventilationsprojekt för att långsiktigt komma tillrätta med inomhusklimatet.
I det första skedet har man varit inne och rensat samtliga kanaler i samtliga lägenheter. Luftflödet har då ökat och det gör att lägenheterna upplevs som mer dragiga än normalt. Projektet har blivit försenat några veckor och det återstår några åtgärder i ett flertal lägenheter (som aviseras separat), innan man kan gå vidare med nästa fas i projektet och justera ventilationen. Därefter är vår förhoppning att vi kommer tillrätta med både den upplevda kylan och ventilationen i lägenheterna. Styrelsen arbetar med frågan löpande.
Om du upplever det väldigt kallt, kontakta Drifita. De kommer till dig och utför mätningar, det kan bli aktuellt att de sätter upp en klimatlogger i din lägenhet, så att man kan följa temperaturen centralt.