Bomöte – mötesanteckningar – 2018-11-08

Tack till alla som kom på Bomötet! Protokollet från mötet är upplagt på hemsidan och du hittar det under fliken Dokument.