Påminnelse – kvittera ut postboxnycklar

Har du inte kvitterat ut nycklarna till din postbox så gör det nu på lördag (3:e dec.) mellan 10-12, det är det sista ordinarie tillfället. Plats: Styrelserummet på Diamantgången 245. Medtag giltig legitimation.