Post till postboxarna 19:e december

Från och med måndagen den 19:e december kommer post att distribueras till de nya postboxarna.

Ni som inte ännu kvitterat ut era nycklar till er postbox – kontakta styrelsen för att komma överens om en tid för detta.

Ni som inte vill ha reklam i er postbox – kom ihåg att markera detta på er postbox.
Ni gör det genom att ta ut den lilla lapp som finns till höger om adressen till er postbox. Vänd på den så att det står Ej reklam med röd bakgrund.