Takrenovering hus 1-11

Försynen av hus 1-11 är aviserad och bygganmälan är godkänd, detta innebär att arbetet med att resa ställningar kommer att påbörjas så snart som möjligt.