Motioner

Eventuella motioner till den ordinarie föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 3:e mars  2023. Skicka motioner till styrelsen@brf-diamanten.se alt. lägg i brevlådan på Diamantgången 245 eller föreningens postbox.

Datum för stämman är ännu inte bestämd men kommer att meddelas senast två veckor före stämman.

Frågor/förslag kan alltid skickas till styrelsen löpande under året, och inte sparas som motion till föreningsstämman.