Öppet forum den 2:a nov.

Styrelsen aviserade i ett utskick i augusti om ett möte med alla boende av den typ som förut hette “BO-möte”. Nu är det dags för detta möte som vi kallar “Öppet forum”. Vid Öppet forum är det tänkt att styrelsen informerar om vad som är på gång samt att ha en öppen diskussion om olika frågor. Styrelsen ser fram emot ett möte med många förslag till förbättringar.

Alla boende välkomnas till Öppet forum i lokalen på Diamantgången 139 den 2:a november 19:00-21:00.