Alla inlägg av jimjoh

Farthinder

I ett försök att få ned hastigheten har vi lagt ut väggupp vid den skymda kurvan på vägen upp mot garagen i höjd med första röda gården. Det är inte bästa stället att korsa vägen men många fotgängare sneddar där då det blir den kortaste vägen och för att man naturligt hamnar där när man följer de cykelvägar och gångstråk som finns. Vi har lånat väggupp som normalt ligger inom bostadsområdet. Faller försöket väl gör vi en mer permanent lösning.

Vårstädningen!

Vilken härlig dag det blev! Vädret var fantastiskt och deltagande stort. Det räfsades, sopades, planterades, dörrar gjordes rent, gräsmattorna fick sig ett lyft och mycket mycket mer. Fint blev det! Ett särskilt tack till Maria och Rose-Marie som ordnade med förtäringen!
Cykelrummen är rensade och det går nu bra att ställa tillbaka sin cykel som ska vara i funktionsdugligt skick!

Rensning av cykelrummen

Cykelrummen kommer att rensas på städdagen den 4:e maj. Det innebär att alla som har cyklar eller barnvagnar i cykelrummen ska ta bort dessa innan den 4:e. De cyklar eller barnvagnar som står kvar den 4:e maj kommer vi att flytta och förvara i 3 månader innan de slängs/skänks bort. Är cyklarna fastlåsta kommer låsen att klippas/kapas. När rensningen är klar kan man ställa tillbaka sin cykel eller barnvagn. Man får bara ha funktionsdugliga cyklar i cykelrummen. Har du ett vrak i cykelrummet kan du passa på att slänga det i någon av containrarna som kommer att finnas på plats from. fredagen.

Vårstädning

Lördagen den 4:e maj kl. 10:00 samlas vi utanför lokalen på Diamantgången 139.

Förutom att städa området kommer vi ha en liten lista med saker som behöver åtgärdas. Det är bänkar som behöver oljas, dörrar som behöver rengöras m.m. Vi kommer även att tillhandahålla jord så att den som vill kan plantera någon fin blomma eller växt i någon av våra stora blomkrukor.

För varje full sopsäck får man en lott. Vi lottar ut ett par korgar med lite smått och gott! Vuxna har en lottring och barnen en egen. Omkring kl. 12:00 serveras det varmkorv, saft och kaffe med dopp. Lottdragning ca: 12:30.

Kom ihåg att även städa utsidan av området. Containrar kommer att finnas vid garagen bakom 139:an. Tänk på att containerdörrarna måste gå att stänga. OBS! Inga elartiklar, målarburkar, bilbatterier, bildäck eller annat farligt avfall i någon container!

Vi ser fram emot soligt väder och många medverkande så att vi får ett välstädat och fint Diamanten.

Vårstädning 4:e maj

Lördagen den 4:e maj kl. 10:00 samlas vi för att vårstäda och göra fint. Vi planerar då också att återställa gräsytorna på gården vid DG 1–31 samt rensa cykelförråden från cyklar som ej används. Mer information kommer i separat utskick men notera gärna datumet redan nu.

Takrenovering

Den ursprungliga planen var att fortsätta med taken på hus DG 61–83 under våren. Vår entreprenör MFT har dock planerat om, varför takarbetet skjuts till hösten. Mer information kommer när vi fått en mer detaljerad tidsplan.

Motioner

Eventuella motioner till den ordinarie föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 10:e april 2024. Skicka motioner till styrelsen@brf-diamanten.se alt. lägg i brevlådan på Diamantgången 245 eller föreningens postbox.

Stämman kommer att hållas den 10:e juni, kallelse kommer i vanlig ordning.

Frågor/förslag kan alltid skickas till styrelsen löpande under året, och inte sparas som motion till föreningsstämman.

Garage- och parkeringshyran

Som ni kanske lade märke till saknades den kommunicerade höjningen av hyran för garage och parkering i de senaste avierna. Detta kommer regleras retroaktivt nästa kvartal. Det innebär att ni kan betalar hyran som vanligt enligt den senaste aviseringen.