Takrenovering

Den ursprungliga planen var att fortsätta med taken på hus DG 61–83 under våren. Vår entreprenör MFT har dock planerat om, varför takarbetet skjuts till hösten. Mer information kommer när vi fått en mer detaljerad tidsplan.