Farthinder

I ett försök att få ned hastigheten har vi lagt ut väggupp vid den skymda kurvan på vägen upp mot garagen i höjd med första röda gården. Det är inte bästa stället att korsa vägen men många fotgängare sneddar där då det blir den kortaste vägen och för att man naturligt hamnar där när man följer de cykelvägar och gångstråk som finns. Vi har lånat väggupp som normalt ligger inom bostadsområdet. Faller försöket väl gör vi en mer permanent lösning.