Ventilation & Värme

Som ni alla vet utförs nu de åtgärder som krävs utifrån den Obligatoriska Ventilations Kontroll (OVK) som utförts tidigare där det konstaterades att våra luftflöden varit alldeles för låga.

De åtgärder som nu görs för att få ut de lagstadgade luftflödena kan påverka värmen i en del lägenheter/fastigheter eftersom luftflödena blir bättre. Som ni säkert förstår är värme och ventilationen kopplat till varandra, m.a.o. har man inget luftflöde som tidigare blir det så klart varmare.

Efter att vi tog över området från Tyresö Bostäder kunde vi konstatera att värmen var väldigt snålt inställd. Vi höjde därför värmekurvan i hela området med 1,5 grader.

Ventilationskanalerna håller på att rengöras och fläktarna på taken har gått för fullt. Efter samtal med Sveair som utför OVK:n kommer hastigheten på fläktarna att dras ner. Denna åtgärd kommer att göra det varmare i lägenheterna.

Från årsskiftet har vi en ny teknisk förvaltare, Driftia. Tillsammans med Driftia ser vi i styrelsen över en rad åtgärdsförslag när det gäller värmen men innan vi gör en injustering av värmen och går igenom termostater och ventiler behöver OVK:n vara slutförd.

Tänk på att du till viss del själv kan påverka temperaturen i din lägenhet. Undvik att ställa möbler eller att ha tunga gardiner framför element/termostater.

Under våren 2016 är det även projektstart för underhållsarbetet på fasad och fönster.