Brandskyddsinspektion av garage

Som ett led i det systematiska brandskyddsarbetet som föreningen bedriver kommer en brandskyddsinspektion av garagen att genomföras under sommaren.

Vad som utöver bil/fordon får förvaras i respektive garage är tillbehör till bilen t.ex. en omgång däck (på fälg), takbox samt bilvårdsdetaljer och en reservdunk om max 5 liter drivmedel (förvaras i bilen). Bilvårdsdetaljer är t.ex hink med bilschampo. Garaget får ej nyttjas som förråd, verkstad eller dylikt. Brandfarlig vätska eller brandfarlig gas får ej förvaras i garaget.