Värmen avstängd under sommaren

Styrelsen har i samråd med Tyresö rör tagit beslutet att helt stänga av värmen under sommaren. Resultatet av den felsökning som Tyresö rör har gjort tillsammans med driftgruppen visar att det finns en läcka i värmesystemet och att den med stor sannolikhet ligger i det nedre området av Diamanten. Man har därför sett sig tvungen att stänga av cirkulationspumpen eftersom det försvinner vatten ur expansionskärlet, och då man inte kan garantera att någon finns på plats under hela sommaren för att fylla på expansionskärlet måste cirkulationspumpen stängas av. Blir expansionskärlet tomt på vatten kommer luft att pumpas in i systemet och det är inte bra. Man gör bedömningen att värmen inte ska behövas under juli och augusti. Skulle vi få ett väderomslag med drastiskt kallare väder kommer värmen att slås på igen. I början av augusti kommer arbetet med att hitta läckan och åtgärda felet att återupptas. Den första åtgärden efter att då ha startat om värmesystemet blir, efter avisering, att gå igenom alla inspektionsluckor i klädkammaren i det nedre området för att säkerställa att det inte finns några läckor där. Vi hoppas att den avstängda värmen inte för med sin några olägenheter och att ni har förståelse för de åtgärder vi anser varit nödvändiga.