Bomöte – mötesanteckningar

Tack till alla som deltog på Bomötet!
Det var ett givande möte med bra dialog. Många bra frågor och bra synpunkter.

Vi i styrelsen hoppas att alla blev nöjda med informationen som gavs och med mötet som helhet.

Protokollet från mötet finner ni under fliken Dokument.