Information om avgiftshöjningar för Brf Diamanten

Fastigheterna på Brf Diamanten uppfördes under åren 1982-1988. Det innebär att husen nu är mellan 28-34 år. Därmed står föreningen inför ett stort underhållsarbete de kommande åren. Bland annat behöver fasaderna och garagen renoveras. Utemiljön är kostsam att underhålla. Så småningom kommer även taken på fastigheterna att behöva åtgärdas.

Föreningen har haft låga avgifter jämfört med andra föreningar, något som vår revisor, Per Engzell, och vår ekonomiska förvaltare konstaterade på föreningens årsstämma 2016. De avgifter som kommer in till föreningen varje månad kommer inte att räcka till kommande underhåll av området.

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna med 10 procent från 1 januari 2017. Avgifterna är inte generella efter ett visst antal rum, utan de är fördelade på bland annat de kvadratmeter lägenheten har. Som ett exempel innebär höjningen att en 3:a som idag har en avgift på 3867 efter höjning kommer att ha en avgift på cirka 4254 kronor per månad (inklusive avgift för teveutbudet).

Styrelsen har beslutat att dessutom höja hyran för parkering och garage från 1 januari 2017. Den nya hyran för en uteplats blir 250 kronor per månad och en garageplats kostar 450 kronor per månad. Avgifterna för gästparkeringarna har varit bland de lägsta i Tyresö, de är redan höjda till max 50 kronor per dygn.

Styrelsen hoppas på förståelse för dessa beslut som vi ser oss tvungna att fatta. Vi har tillsammans i föreningen ett ansvar för att förvalta vårt område på ett så bra sätt som möjligt för framtiden.