Com Hem – retroaktiv höjning

Gruppavtalet med Com Hem börjar gälla 2017-04-01 och den avgift som kommer att läggas
på hyrorna/avgifterna är SEK 94.00/mån.

Av tekniska skäl kan inte avgiften påföras hyrorna/avgifterna fr.o.m. 2017-07-01.

Detta innebär att hyrorna/avgifterna för juli kommer att påföras SEK 282.00 avseende perioden april-juni.

Vi hoppas ni har överseende med de tekniska problemen med betalningen men istället får behållning av avtalet.