Ställningsarbete under Valborgshelgen

Fasadarbete pågår i det nedre gula området och nu under Valborgshelgen (v.17) kommer arbetet med att sätta upp ställningar på huskropp A, alltså Diamantgången 1-11, att fortskrida. Vi hoppas att arbetet kommer att flyta på smärtfritt och att det inte förorsakar några olägenheter för de boende.