Målning av fasaderna under helgen

Målning av fasaderna i det nedre gula området kommer att pågå under denna helg (v.23). Vi hoppas att arbetet inte förorsakar några olägenheter för de boende.