Problem med varmvatten

Diamantgången 225-235 har problem med varmvattentillgången. Felet är anmält och felsökning pågår. Imorgon fredag behöver man komma in i berörda lägenheter för att kunna felsöka och åtgärda problemet. Avisering har skett och kan man inte vara hemma ska man hänga nyckel i tub.