Motioner

Eventuella motioner till den ordinarie föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 30:e mars 2019. Skicka motioner med e-post till styrelsen@brf-diamanten.se alt. lägg dem på brevlådan på Diamantgången 245.

Datumet för stämman är ännu inte bestämt men kommer att meddelas senast två veckor före stämman.

Frågor/förslag kan alltid skickas till styrelsen löpande under året och behöver inte sparas som motion till föreningsstämman.