Trappbyte

I fredags (31 maj) startade arbetet med att byta trappor i det nedre gula området.

Det första man gjorde var att stängsla in de områden som kommer att användas som uppställningsplatser och arbetsytor.

De första trapporna beräknas levereras nästa vecka (v.23) och den första trappan räknar man med att byta ut i början av v.24.

Själva trappbytet går snabbt. Den boende kommer under själva trappbytet att vara utan trapp i 3-4 timmar.

Entreprenören som utför trappbytet heter Cortea och de kommer att sköta all avisering och detaljplanering. De kommer att bestämma tid med berörd boende när trappbytet ska ske.

Hela trappbytet för hela nedre gula med efterkontroll inräknat beräknas vara avslutat i mitten på augusti.

Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen.

Ni som har trappor i nedre gula området:
Vi vore tacksamma om ni lämnar kontaktuppgifter (mejl eller telefon) till
styrelsen@brf-diamanten.se eller brevlådan på Diamantgången 245.

Styrelsen Brf Diamanten