Utemiljön

Föreningen har upphandlat en ny entreprenör för utemiljön. De som nu sköter vår utemiljö heter Helper Group.