Angående snökaoset förra helgen och de efterföljande dagarna

Föreningen stod inte utan snöröjningsavtal förra helgen, det fanns och finns ett
avtal och det sedan 2022-08-15. Genom att inte komma och röja snön fullföljde entreprenören inte avtalet, varför det blev så här är i skrivande stund inte klarlagt.

När det väl stod klart att vi inte fick den hjälp vi upphandlat inleddes ett stort
arbete med att få bort snön. En uppgift som blev väldigt svår då vi stod oförberedda. Den enorma mängd snö som kom vållade stora problem i hela Stockholm vilket ytterligare försvårade möjligheten att få tag i maskiner och personal.

Styrelsen vittjade alla kontakter, både privata och professionella, och fick tag i
enklare maskiner. Snön som föll var väldigt tung och de maskiner som vi hade
klarade inte av vikten. Det var först på onsdagen som en tillräckligt stor maskin
blev tillgänglig och det gjorde stor skillnad.

Vi var många i styrelsen som under de här dagarna med handkraft eller sittandes i
en maskin försökte lösa situationen. Tyvärr lyckades vi inte de första dagarna men
vi försökte och gjorde vårt bästa.

Styrelsen vill rikta en eloge och ett stort tack till de som själva tog ansvar för att röja snö åt sig själva och andra, alla kan inte hjälpa till av olika anledningar vilket är fullt förståeligt och naturligt. Det är stunder som denna, när det krisar, som vi behöver ställa upp för varandra.