Renovering av tak

Vi har under 2021 och 2022 renoverat både tak och fasad på ett antal hus. Renoveringsarbetet kommer att fortsätta under 2023 men då enbart med renovering av tak. Vi börjar med de äldsta taken och där fasaden redan är bytt, alltså i det nedre gula området av Diamanten. Det är inte i detalj planerat i vilken ordning och när taken ska renoveras men beslut kommer snart och det tas i samråd med entreprenören. Det vi ändå kan säga är att byggstarten sker runt 1 mars och att det första huset ut är Diamantgången 1-11. Mer information kommer och de direkt berörda kommer att informeras i god tid med lapp i lådan.